Câu hỏi:

18/08/2023 1,350

Gia tốc của vật dao động điều hòa bằng không khi:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm phát biểu sai khi nói về dao động điều hoà:

Xem đáp án » 18/08/2023 7,376

Câu 2:

Tìm phát biểu đúng khi nói về dao động điều hoà:

Xem đáp án » 18/08/2023 3,675

Câu 3:

Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc là v=3πcos3πt (cm/s). Gốc tọa độ ở vị trí cân bằng. Mốc thời gian được chọn vào lúc chất điểm có li độ và vận tốc là:

Xem đáp án » 18/08/2023 2,978

Câu 4:

Vận tốc và gia tốc của con lắc lò xo dao động điều hoà tại các thời điểm t1,t2 có giá trị tương ứng là v1 = 0,12 m/s, v2 = 0,16 m/s, a1= 0,64 m/s2, a2 = 0,48 m/s2. Biên độ và tần số góc dao động của con lắc là:

Xem đáp án » 18/08/2023 2,959

Câu 5:

Một quả cầu dao động điều hoà với biên độ 5 (cm), chu kỳ 0,4 (s). Tính vận tốc cùa quả cầu tại thời điểm vật có li độ 3 (cm) và đang chuyển động theo chiều dương.

Xem đáp án » 18/08/2023 2,142

Câu 6:

Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của gia tốc là

Xem đáp án » 18/08/2023 1,840

Bình luận


Bình luận