Câu hỏi:

16/02/2020 415

Cho hai số thực x, y thỏa mãn phương trình x + 2i =3 + 4yi. Khi đó, giá trị của x và y là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là C.

Phương trình tương đương x=3y=12 

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần thực và phần ảo của số phức z = 1+ 2i lần lượt là:

Xem đáp án » 16/02/2020 10,991

Câu 2:

Gọi z1,z2,z3 là các nghiệm của phương trình iz3-2z2+(1-i)z+i=0.

Biết z1 là số thuần ảo.

Đặt P=z2-z3 hãy chọn khẳng định đúng?

Xem đáp án » 18/02/2020 6,426

Câu 3:

Cho số phức z thỏa mãn  5z-i=z+1-3i+3z-1+i.

Tìm giá trị lớn nhất M của z-2+3i 

Xem đáp án » 18/02/2020 6,380

Câu 4:

Tìm tất cả các nghiệm của phương trìnhz2 + 2z +5 = 0.

Xem đáp án » 20/01/2020 4,423

Câu 5:

Cho số phức z thỏa mãn z¯-3+i=0 Modun của z bằng

Xem đáp án » 17/02/2020 4,131

Câu 6:

Gọi z1,z2 là các nghiệm phức thỏa mãn z1=z2=1 và z1-2z2=6.

Tính giá trị của biểu thức P=2z1+z2.

Xem đáp án » 18/02/2020 4,015

Câu 7:

Cho số phức u=3+4i. Nếu z2=u thì ta có

Xem đáp án » 19/02/2020 2,784

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK