Câu hỏi:

30/10/2023 112

Làm tròn – 1 995,921 đến hàng trăm ta được

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Số đối của số – 1 995,921 là số 1 995,921.

Vì số 1 995,921 có chữ số ở hàng chục là 9 > 5 nên chữ số hàng trăm tăng 1 đơn vị, thay bằng chữ số 0 ở phần số nguyên và bỏ tất cả các chữ số hàng thập phân.

Do đó 1 995,921 làm tròn đến hàng trăm ta được 1 995,921 2 000.

Vậy – 1 995,921 làm tròn đến hàng trăm ta được – 1 995,921 – 2 000.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Làm tròn số 3 759,43 đến hàng đơn vị ta được

Xem đáp án » 30/10/2023 476

Câu 2:

Làm tròn 12,9999 đến hàng phần trăm ta được

Xem đáp án » 30/10/2023 404

Câu 3:

Làm tròn – 685,72 đến hàng đơn vị ta được

Xem đáp án » 30/10/2023 246

Câu 4:

Một túi táo có khối lượng là 2,5 pound. Cho biết 1 pound ≈ 2,20462 kg. Hỏi túi táo khoảng bao nhiêu kg (làm tròn đến hàng phần mười)?

Xem đáp án » 30/10/2023 180

Câu 5:

Làm tròn 2 399,1 đến hàng chục ta được

Xem đáp án » 30/10/2023 167

Câu 6:

Làm tròn – 240,9915 đến hàng phần mười ta được

Xem đáp án » 30/10/2023 146

Câu 7:

Làm tròn 72,137 được kết quả 72,1. Ta đã làm tròn số đến hàng nào?

Xem đáp án » 30/10/2023 141

Bình luận


Bình luận