Câu hỏi:

30/10/2023 70

Làm tròn – 0,151 được kết quả là – 0,2. Ta đã làm tròn số đến hàng nào?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Ta xét số đối của các số – 0,151– 0,2 lần lượt là 0,151; 0,2.

Số 0,151 được làm tròn thành số 0,2.

Ta thấy các chữ số ở phần nguyên, hàng phần mười tăng thêm một đơn vị, các chữ số kể từ hàng phần trăm đã được bỏ đi. Do đó ta đã làm tròn số đến hàng phần mười.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Làm tròn số 3 759,43 đến hàng đơn vị ta được

Xem đáp án » 30/10/2023 497

Câu 2:

Làm tròn 12,9999 đến hàng phần trăm ta được

Xem đáp án » 30/10/2023 415

Câu 3:

Làm tròn – 685,72 đến hàng đơn vị ta được

Xem đáp án » 30/10/2023 255

Câu 4:

Một túi táo có khối lượng là 2,5 pound. Cho biết 1 pound ≈ 2,20462 kg. Hỏi túi táo khoảng bao nhiêu kg (làm tròn đến hàng phần mười)?

Xem đáp án » 30/10/2023 197

Câu 5:

Làm tròn 2 399,1 đến hàng chục ta được

Xem đáp án » 30/10/2023 176

Câu 6:

Làm tròn – 240,9915 đến hàng phần mười ta được

Xem đáp án » 30/10/2023 156

Câu 7:

Làm tròn 72,137 được kết quả 72,1. Ta đã làm tròn số đến hàng nào?

Xem đáp án » 30/10/2023 152

Bình luận


Bình luận