Câu hỏi:

08/11/2023 240

Một vật nằm trên mặt phẳng nghiêng góc 600 so với phương ngang chịu tác dụng của trọng lực có độ lớn là 40 N. Độ lớn các thành phần của trọng lực theo phương song song và vuông góc với mặt phẳng nghiêng lần lượt là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Một vật nằm trên mặt phẳng nghiêng góc 600 so với phương ngang chịu tác dụng của trọng lực có độ lớn là 40 N. Độ lớn các thành phần của trọng lực theo phương song song và vuông góc với mặt phẳng nghiêng lần lượt là: A. 34,6 N và 34,6 N. B. 20 N và 20 N. C. 20 N và 34,6 N. D. 34,6 N và 20 N. (ảnh 1)
 

Ta phân tích trọng lực  P thành hai thành phần  P1 và  P2 theo phương song song và vuông góc với mặt phẳng nghiêng như hình vẽ.

Từ hình vẽ ta có:

 P1=P.sinα=40.sin60=34,6NP2=P.cosα=40.cos60=20N

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho ba lực đồng qui cùng nằm trên một mặt phẳng, có độ lớn F1 = F2 = F3 = 30 N và từng đôi một hợp với nhau thành góc 120°. Hợp lực của chúng có độ lớn là bao nhiêu?

Cho ba lực đồng qui cùng nằm trên một mặt phẳng, có độ lớn F1 = F2 = F3 = 30 N và từng đôi một hợp với nhau thành góc 120°. Hợp lực của chúng có độ lớn là bao nhiêu?   A. 30 N. B. 0 N. C. 60 N. D. 90 N. (ảnh 1)

Xem đáp án » 08/11/2023 888

Câu 2:

Một chất điểm chịu tác dụng của một lực  F có độ lớn là 20 N. Nếu hai lực thành phần của lực đó vuông góc với nhau có độ lớn lần lượt là  F1=12N và F2 thì F2 bằng

Xem đáp án » 08/11/2023 643

Câu 3:

Hình vẽ nào sau đây biểu diễn đúng lực tổng hợp của hai lực  F1,F2?

Xem đáp án » 08/11/2023 567

Câu 4:

Hai lực có giá đồng quy, vuông góc có độ lớn các lực thành phần là F1 = 6N và F2 = 8N (Hình 13.1). Xác định độ lớn của lực tổng hợp và góc hợp giữa vectơ lực tổng hợp và vectơ lF1.

Hai lực có giá đồng quy, vuông góc có độ lớn các lực thành phần là F1 = 6N và F2 = 8N (Hình 13.1). Xác định độ lớn của lực tổng hợp và góc hợp giữa vectơ lực tổng hợp và vectơ (ảnh 1)

Xem đáp án » 08/11/2023 546

Câu 5:

Một con nhện đang treo mình dưới một sợi tơ theo phương thẳng đứng thì bị một cơn gió thổi theo phương ngang làm dây treo lệch đi so với phương thẳng đứng một góc 30°. Biết trọng lượng của con nhện là P = 0,1 N. Xác định độ lớn của lực mà gió tác dụng lên con nhện ở vị trí cân bằng trong Hình 13.2.

Một con nhện đang treo mình dưới một sợi tơ theo phương thẳng đứng thì bị một cơn gió thổi theo phương ngang làm dây treo lệch đi so với phương thẳng đứng một góc 30°. Biết trọng lượng của con nhện là P = 0,1 N. Xác định độ lớn của lực mà gió tác dụng lên con nhện ở vị trí cân bằng trong Hình 13.2. (ảnh 1)

Xem đáp án » 08/11/2023 446

Câu 6:

Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của hai lực  F1 và  F2 thì hợp lực  F của chúng luôn có độ lớn thoả mãn hệ thức

Xem đáp án » 08/11/2023 425

Bình luận


Bình luận