Câu hỏi:

08/11/2023 75

Giá trị của biểu thức x3 + 2x2 – 3 tại x = 2 là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Thay x = 2 vào biểu thức x3 + 2x2 – 3, ta được:

23 + 2 . 22 – 3 = 8 + 8 – 3 = 13.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là x và diện tích là 84 cm2. Tính chiều rộng của mảnh vườn theo x và tại x = 12 cm.

Xem đáp án » 08/11/2023 115

Câu 2:

Giá trị của biểu thức  A  =  125x2y2000  +  5xy  +  18 tại x = 10 và y = 1 là

Xem đáp án » 08/11/2023 101

Câu 3:

Cho biểu thức đại số B = x3 + 6x – 35. Giá trị của biểu thức B tại x = 3, y = – 4 là

Xem đáp án » 08/11/2023 97

Câu 4:

Giá trị biểu thức B = 5x2 –2x – 18 tại |x| = 4

Xem đáp án » 08/11/2023 81

Câu 5:

Giá trị của biểu thức N = 5x2 + 10x – 20 tại |x – 1| = 1

Xem đáp án » 08/11/2023 80

Câu 6:

Cho A = 4x2y – 5 và B = 3x2y + 6x2y2 + 3xy2. So sánh A và B khi x = –1, y = 3.

Xem đáp án » 08/11/2023 77

Bình luận


Bình luận