Câu hỏi:

08/11/2023 118

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là x và diện tích là 84 cm2. Tính chiều rộng của mảnh vườn theo x và tại x = 12 cm.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Chiều rộng của mảnh vườn theo x là:  84x (cm).

Tại x = 12, chiều rộng của mảnh vườn là:  8412  =  7 (cm).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giá trị của biểu thức  A  =  125x2y2000  +  5xy  +  18 tại x = 10 và y = 1 là

Xem đáp án » 08/11/2023 102

Câu 2:

Cho biểu thức đại số B = x3 + 6x – 35. Giá trị của biểu thức B tại x = 3, y = – 4 là

Xem đáp án » 08/11/2023 98

Câu 3:

Giá trị biểu thức B = 5x2 –2x – 18 tại |x| = 4

Xem đáp án » 08/11/2023 89

Câu 4:

Giá trị của biểu thức N = 5x2 + 10x – 20 tại |x – 1| = 1

Xem đáp án » 08/11/2023 81

Câu 5:

Cho A = 4x2y – 5 và B = 3x2y + 6x2y2 + 3xy2. So sánh A và B khi x = –1, y = 3.

Xem đáp án » 08/11/2023 80

Câu 6:

Giá trị của biểu thức x3 + 2x2 – 3 tại x = 2 là

Xem đáp án » 08/11/2023 76

Bình luận


Bình luận