Câu hỏi:

08/11/2023 102

Giá trị của biểu thức  A  =  125x2y2000  +  5xy  +  18 tại x = 10 và y = 1 là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Thay x =10 và y = 1 vào biểu thức A ta được

 A  =  125  .  102  .  12000+5  .  10  .  1  +  18

 =125   .  100  +  50  +  18  =  4  +  50  +  18  +  54  +  18  =  72.

Vậy A = 72 tại x = 10 và y = 1.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là x và diện tích là 84 cm2. Tính chiều rộng của mảnh vườn theo x và tại x = 12 cm.

Xem đáp án » 08/11/2023 117

Câu 2:

Cho biểu thức đại số B = x3 + 6x – 35. Giá trị của biểu thức B tại x = 3, y = – 4 là

Xem đáp án » 08/11/2023 97

Câu 3:

Giá trị biểu thức B = 5x2 –2x – 18 tại |x| = 4

Xem đáp án » 08/11/2023 86

Câu 4:

Cho A = 4x2y – 5 và B = 3x2y + 6x2y2 + 3xy2. So sánh A và B khi x = –1, y = 3.

Xem đáp án » 08/11/2023 80

Câu 5:

Giá trị của biểu thức N = 5x2 + 10x – 20 tại |x – 1| = 1

Xem đáp án » 08/11/2023 80

Câu 6:

Giá trị của biểu thức x3 + 2x2 – 3 tại x = 2 là

Xem đáp án » 08/11/2023 75

Bình luận


Bình luận