Câu hỏi:

08/11/2023 63

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào là đúng?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Ta có:

(a6x3 + 2a3x4 – 9ax5) : ax3

= (a6x3 : ax3) + (2a3x4 : ax3) – (9ax5 : ax3)

= a5 + 2a2x – 9x2

Do đó A đúng, C, D sai.

Phép chia đa thức (a6x3 + 2a3x4 – 9ax5) cho đơn thức ax3y không là phép chia hết vì đa thức (a6x3 + 2a3x4 – 9ax5) không có biến y.

Do đó B sai.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thương của phép chia (–12x4y + 4x3 – 8x2y2) : (–4x)2 bằng

Xem đáp án » 08/11/2023 271

Câu 2:

Kết quả của phép chia (6xy2 + 4x2y – 2x3) : 2x là

Xem đáp án » 08/11/2023 114

Câu 3:

Cho (3x – 4y) . (…) = 27x3 – 64y3. Điền vào chỗ trống (…) đa thức thích hợp:

Xem đáp án » 08/11/2023 104

Câu 4:

Cho (27x3 + 27x2 + 9x + 1) : (3x + 1)2 = (…). Điền vào chỗ trống đa thức thích hợp:

Xem đáp án » 08/11/2023 96

Câu 5:

Kết quả của phép chia (2x3 – x2 +10x) : x là

Xem đáp án » 08/11/2023 76

Câu 6:

Cho (2x+ y2) . (…) = 8x3 + y6. Điền vào chỗ trống (…) đa thức thích hợp:

Xem đáp án » 08/11/2023 74

Câu 7:

Chia đa thức (4x2yz4 + 2x2y2z2 – 3xyz) cho đơn thức xy ta được kết quả là

Xem đáp án » 08/11/2023 73

Bình luận


Bình luận