Câu hỏi:

13/11/2023 180

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

+ Góc có số đo 120° là góc tù vì 90° < 120° < 180° nên A sai.

+ Góc có số đo 80° là góc nhọn vì 0° < 80° < 90° nên B sai.

+ Góc có số đo 100° là góc tù vì 90° < 100° < 180° nên C sai.

+ Góc có số đo 150° là góc tù vì 90° < 150° < 180° nên D đúng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho  xOy^=a, mà 90° < a < 180°. Thì góc xOy là góc:

A. Góc vuông;

B. Góc nhọn;

C. Góc tù;

D. Góc bẹt.

Xem đáp án » 13/11/2023 656

Câu 2:

Cho các góc: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Thứ tự sắp xếp số đo các góc từ bé đến lớn là

Xem đáp án » 13/11/2023 503

Câu 3:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án » 13/11/2023 234

Câu 4:

Cho hình vẽ:

Cho hình vẽ:   Hình nào chỉ có một góc vuông? A. Hình a; B. Hình b; C. Hình c; D. Hình a và hình c. (ảnh 1)

Hình nào chỉ có một góc vuông?

Xem đáp án » 13/11/2023 222

Câu 5:

Cho  mOn^=a  0° < a < 90° thì góc mOn là

Xem đáp án » 13/11/2023 187

Câu 6:

Cho số đo các góc sau: 15°; 35°; 45°; 80°; 90°; 115°; 120°; 150°; 180°. Trong đó, có số góc nhọn là

Xem đáp án » 13/11/2023 175

Bình luận


Bình luận