Câu hỏi:

30/11/2023 196

Công thức biểu thị số đo của các góc lượng giác có cùng tia đầu và tia cuối với góc lượng giác có số đo bằng 120° là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Các góc lượng giác có cùng tia đầu và tia cuối với góc lượng giác có số đo bằng 120° là: 120° + k360° (k ℤ).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo là 3π4, góc lượng giác (Ou, Ow) có số đo là 5π4. Số đo của góc lượng giác (Ov, Ow) là

Xem đáp án » 30/11/2023 986

Câu 2:

Cho góc hình học uOv = 45°. Xác định số đo của góc lượng giác (Ou, Ov) trong hình vẽ sau:

Cho góc hình học uOv = 45độ . Xác định số đo của góc lượng giác (Ou, Ov) trong hình vẽ sau: (ảnh 1)

Xem đáp án » 30/11/2023 749

Câu 3:

Cho góc lượng giác (OA, OB) có số đo bằng π5. Hỏi trong các số sau, số nào là số đo của một góc lượng giác có cùng tia đầu và tia cuối với góc lượng giác (OA, OB)?

Xem đáp án » 30/11/2023 726

Câu 4:

Cho góc hình học uOv = 75°. Xác định số đo của góc lượng giác (Ou, Ov) trong hình vẽ sau:

Cho góc hình học uOv = 75độ . Xác định số đo của góc lượng giác (Ou, Ov) trong hình vẽ sau:  (ảnh 1)

Xem đáp án » 30/11/2023 493

Câu 5:

Các góc lượng giác (Ox, Ou) và (Ox, Ov) có số đo lần lượt là –270° và 135°. Số đo của góc lượng giác (Ou, Ov) là

Xem đáp án » 30/11/2023 443

Câu 6:

Xác định số đo của góc lượng giác (Ou, Ov) trong hình vẽ sau:

Xác định số đo của góc lượng giác (Ou, Ov) trong hình vẽ sau:   (ảnh 1)

Xem đáp án » 30/11/2023 423

Câu 7:

Cho góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo là 5π4, góc lượng giác (Ou, Ow) có số đo là 15π4. Tìm số đo của góc lượng giác (Ov, Ow) biết rằng 4π < sđ (Ov, Ow) < 6π.

Xem đáp án » 30/11/2023 230

Bình luận


Bình luận