Dạng 1. Số đo của góc lượng giác và hệ thức Chasles

  • 991 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Công thức biểu thị số đo của các góc lượng giác có cùng tia đầu và tia cuối với góc lượng giác có số đo bằng 120° là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Các góc lượng giác có cùng tia đầu và tia cuối với góc lượng giác có số đo bằng 120° là: 120° + k360° (k ℤ).


Câu 2:

Cho góc hình học uOv = 45°. Xác định số đo của góc lượng giác (Ou, Ov) trong hình vẽ sau:

Cho góc hình học uOv = 45độ . Xác định số đo của góc lượng giác (Ou, Ov) trong hình vẽ sau: (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Góc lượng giác có tia đầu Ou, tia cuối Ov quay theo chiều dương có số đo là:

sđ (Ou, Ov) = 45°.          


Câu 3:

Cho góc hình học uOv = 75°. Xác định số đo của góc lượng giác (Ou, Ov) trong hình vẽ sau:

Cho góc hình học uOv = 75độ . Xác định số đo của góc lượng giác (Ou, Ov) trong hình vẽ sau:  (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Góc lượng giác có tia đầu Ou, tia cuối Ov quay theo chiều âm có số đo là:

– (360° – 75°) = – 285°.


Câu 4:

Xác định số đo của góc lượng giác (Ou, Ov) trong hình vẽ sau:

Xác định số đo của góc lượng giác (Ou, Ov) trong hình vẽ sau:   (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Từ hình vẽ, góc lượng giác có tia đầu Ou, tia cuối Ov quay theo chiều âm có số đo là:  –225°.


Câu 5:

Cho góc lượng giác (OA, OB) có số đo bằng π5. Hỏi trong các số sau, số nào là số đo của một góc lượng giác có cùng tia đầu và tia cuối với góc lượng giác (OA, OB)?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Ta có 31π5=π5+30π5=π5+6π=π5+32π.

Vậy góc lượng giác có số đo 31π5 có cùng tia đầu và tia cuối với góc lượng giác (OA, OB).


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận