Câu hỏi:

15/01/2024 64

Ở trạng thái cơ bản, số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Ở trạng thái cơ bản, số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là 1.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số nguyên tử cacbon có trong một phân tử peptit GlyAlaGly là

Xem đáp án » 15/01/2024 10,481

Câu 2:

Cho các phát biểu sau:

(a) CO không khử được MgO thành Mg.

(b) Hỗn hợp Na, Ba tan hoàn toàn trong nước dư.

(c) Miếng gang để trong không khí ẩm có xảy ra ăn mòn điện hóa.

(d) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư tác dụng với Al2(SO4)3 thu được hỗn hợp kết tủa.

(e) Có thể dùng Na2CO3 để làm mềm nước cứng.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 15/01/2024 3,075

Câu 3:

Ở trạng thái cơ bản, số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là

Xem đáp án » 15/01/2024 1,825

Câu 4:

Khi đun nóng trong dung dịch H2SO4 đặc dư, sắt tác dụng với H2SO4 tạo muối nào sau đây?

Xem đáp án » 15/01/2024 1,157

Câu 5:

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong phân tử tripeptit mạch hở có 3 liên kết peptit.

(b) Dầu, mỡ sau khi rán, có thể được dùng để tái chế thành nhiên liệu.

(c) Trong công nghiệp, tinh bột được dùng để sản xuất bánh kẹo, glucozơ, hồ dán.

(d) Poli(vinyl clorua) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

(e) Dung dịch anilin không làm đổi màu phenolphtalein.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 15/01/2024 1,157

Câu 6:

Hòa tan hỗn hợp gồm Mg và MgCO3 trong lượng dư dung dịch HNO3 loãng, sau phản ứng thu được hỗn hợp X gồm 2 khí (tỉ khối của X so với H2 là 22). Hỗn hợp X gồm

Xem đáp án » 15/01/2024 1,063

Câu 7:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 15/01/2024 810

Bình luận


Bình luận