Câu hỏi:

16/01/2024 61

Cho hợp chất hữu cơ mạch hở E có công thức phân tử C7H12O5. Thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau theo đúng tỉ lệ mol:

E + 2NaOH → 2X + Y

2X + H2SO4 → 2Z + Na2SO4

Z  H2SO4đ, 170°CCH2=CH-COOH + H2O

Cho các nhận định sau:

(a) Chất E có hai công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên.

(b) Cho 1 mol chất Z phản ứng hoàn toàn với kim loại Na dư thì thu được 1 mol khí H2.

(c) Nhiệt độ sôi của chất Y cao hơn nhiệt độ sôi của axit fomic.

(d) Axit axetic được điều chế trực tiếp từ chất Y.

(e) Trong X oxi chiếm 29,63% về khối lượng.

Số phát biểu đúng là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hợp chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl tạo ra FeCl3?

Xem đáp án » 16/01/2024 2,092

Câu 2:

Crom(VI) oxit là chất rắn, màu đỏ thẫm, là một oxit axit có tính oxi hóa mạnh. Công thức của crom(VI) oxit là

Xem đáp án » 16/01/2024 1,040

Câu 3:

Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?

Xem đáp án » 16/01/2024 1,021

Câu 4:

Cho các phát biểu sau:

(a) Một số polime của este được dùng để sản xuất chất dẻo như poli(metyl metacrylat).

(b) Lưu hóa cao su buna thu được cao su bunaS.

(c) Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.

(d) Trong công nghiệp thực phẩm, saccarozơ là nguyên liệu để làm bánh kẹo, nước giải khát.

(e) Nhỏ dung dịch GlyAlaGly vào ống nghiệm chứa Cu(OH)2 xuất hiện hợp chất màu tím.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 16/01/2024 964

Câu 5:

Trong phản ứng của kim loại Al với khí Cl2, một nguyên tử Al nhường bao nhiêu electron?

Xem đáp án » 16/01/2024 619

Câu 6:

Oxit nào sau đây tác dụng với H2O tạo thành dung dịch kiềm?

Xem đáp án » 16/01/2024 516

Câu 7:

Cho sơ đồ các phản ứng sau:

(1) CaCO3 + CO2 + H2O → X

(2) X + 2Y → CaCO3 + Z + 2H2O

(3) X + Y → CaCO3 + T + H2O.

Các chất Z, T thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

Xem đáp án » 16/01/2024 436

Bình luận


Bình luận