Câu hỏi:

11/04/2024 29

Dựa trên thông tin về các bài đã học trong sách Ngữ văn 12, tập một, hãy lập bảng hoặc vẽ đồ về các bài đọc hiểu theo thể loại kiểu văn bản. 

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bảng các bài đọc hiểu theo thể loại kiểu văn bản 

Truyện truyền truyện ngắn hiện đại 

- Chuyện chức phán sự đền Tản Viên 

- Muối của rừng 

- Chiếc thuyền ngoài xa 

- Hai cõi U Minh 

Hài kịch 

- Quan thanh tra 

- Thực thi công  

- Loạn đến nơi rồi 

- Tiền tội nghiệp của tôi ơi 

Nhật , phóng sự, hồi  

- Nhật kí đặng thùy trâm 

- Khúc tráng ca nhà giàn 

- Quyết định khó khăn nhất 

- Một lít nước mắt 

Văn tế, thơ 

- Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc 

- Việt Bắc 

- Lưu biệt khi xuất dương 

- Tây tiến 

- Mưa xuân 

 

Văn nghị luận 

 

- Văn học và tác dụng chiều sâu trong việc xây dựng nhân cách văn hóa con người 

- Toàn cầu hóa và bản sắc văn hóa dân tộc 

- Phân tích bài thơ Việt Bắc 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đề 1. Từ đoạn trích “Nhật Đặng Thuỳ Trâm” ở trên, hãy nêu lên suy nghĩ của em về một lối sống đẹp trong bối cảnh hội hiện nay.  

Đề 2. Viết bài văn nêu lên điểm giống nhau khác nhau giữa bài “Văn tế nghĩa Cần Giuộc” (Nguyễn Đình Chiểu) bài thơ “Tây Tiến” (Quang Dũng). 

Xem đáp án » 11/04/2024 474

Câu 2:

Phân biệt truyện truyền truyện ngắn hiện đại qua các văn bản đã học trong sách Ngữ văn 12, tập một. 

Xem đáp án » 11/04/2024 106

Câu 3:

thể rút ra triết nhân sinh từ đoạn trích nhật trên 

Xem đáp án » 11/04/2024 106

Câu 4:

Phân biệt sự giống nhau khác nhau giữa trình bày/thuyết trình về một vấn đề với tranh luận một vấn đề 

Xem đáp án » 11/04/2024 104

Câu 5:

Chỉ ra phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn: “Tất cả, tất cả đè nặng trong trái tim mình tâm mình đầy ắp như mặt sông những ngày nước .” 

Xem đáp án » 11/04/2024 99

Câu 6:

Đoạn trích trên sử dụng kết hợp những phương thức biểu đạt nào chính 

A. Biểu cảm miêu tả  

B. Thuyết minh nghị luận  

C. Tự sự biểu cảm  

D. Nghị luận miêu tả 

Xem đáp án » 11/04/2024 93

Câu 7:

Nhận xét về mối quan hệ giữa nội dung tiếng Việt với nội dung đọc hiểu viết ; phân tích tác dụng của các yếu tố ngữ âm, từ ngữ, các biện pháp tu từ, kiểu câu,…trong một văn bản đọc hiểu tự chọn 

Xem đáp án » 11/04/2024 81

Bình luận


Bình luận