Câu hỏi:

11/04/2024 45

Xác định đề tài, chủ đề một số đặc điểm tiêu biểu cần chú ý khi đọc các văn bản được họcBài 3. 

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Đề tài, chủ đề : Viết về các sự kiện xoay quanh tác giả, ghi chép nhân về các sự kiện thật, đã hoặc đang diễn ra theo trình tự thời gian với các chi tiết cụ thể. Các câu chuyện được xen kẽ với những suy nghĩ bình luận ngoại đề của tác giả. 

- Đặc điểm tiêu biểu cần chú ý :  

+ Tính xác thực của văn bản được biểu hiện ở những yếu tố nào  

+ Sự kết hợp giữa tính phi cấu với một số thủ pháp nghệ thuật như miêu tả, trần thuật,... 

+ Tư tưởng, tình cảm của người viết 

+ Vấn đề tác giả nêu trong văn bản có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội và bản thân người đọc 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đề 1. Từ đoạn trích “Nhật Đặng Thuỳ Trâm” ở trên, hãy nêu lên suy nghĩ của em về một lối sống đẹp trong bối cảnh hội hiện nay.  

Đề 2. Viết bài văn nêu lên điểm giống nhau khác nhau giữa bài “Văn tế nghĩa Cần Giuộc” (Nguyễn Đình Chiểu) bài thơ “Tây Tiến” (Quang Dũng). 

Xem đáp án » 11/04/2024 625

Câu 2:

Phân biệt truyện truyền truyện ngắn hiện đại qua các văn bản đã học trong sách Ngữ văn 12, tập một. 

Xem đáp án » 11/04/2024 160

Câu 3:

Phân biệt sự giống nhau khác nhau giữa trình bày/thuyết trình về một vấn đề với tranh luận một vấn đề 

Xem đáp án » 11/04/2024 145

Câu 4:

Đoạn trích trên sử dụng kết hợp những phương thức biểu đạt nào chính 

A. Biểu cảm miêu tả  

B. Thuyết minh nghị luận  

C. Tự sự biểu cảm  

D. Nghị luận miêu tả 

Xem đáp án » 11/04/2024 133

Câu 5:

Chỉ ra phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn: “Tất cả, tất cả đè nặng trong trái tim mình tâm mình đầy ắp như mặt sông những ngày nước .” 

Xem đáp án » 11/04/2024 129

Câu 6:

thể rút ra triết nhân sinh từ đoạn trích nhật trên 

Xem đáp án » 11/04/2024 115

Câu 7:

Nhận xét về mối quan hệ giữa nội dung tiếng Việt với nội dung đọc hiểu viết ; phân tích tác dụng của các yếu tố ngữ âm, từ ngữ, các biện pháp tu từ, kiểu câu,…trong một văn bản đọc hiểu tự chọn 

Xem đáp án » 11/04/2024 88

Bình luận


Bình luận