Câu hỏi:

11/04/2024 129

Chỉ ra phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn: “Tất cả, tất cả đè nặng trong trái tim mình tâm mình đầy ắp như mặt sông những ngày nước .” 

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Biện pháp điệp từtất cảnhằm nhấn mạnh đến những khó khăn, vất vả nơi chiến trường. Đó nỗi lo âu cho tình hình bệnh , sự căng thẳng về tình hình địch, đó sự sống cũng như ngọn cỏ ven đường, chờ đợi số phận định ddoatngồi trong hầm chờ đợi sự may rủi”, đó sự nhớ thương, mong ước được an ủi trong tình thương của những người thân yêu. Những dòng cảm xúc hỗn độn trong tâm hồn tác giả, thể khiến con người ta suy sụp, đó cảm xúc mỗi con người trên chiến trường phải ngày đêm chịu đựng tự vượt qua. 

- Biện pháp tu từ so sánhtâm đầy nhưsông ngày nước ”. Miêu tả cụ thể cảm xúc, dùng hình ảnh để thể hiện ràng nội tâm. Giờ đây, trong tâm hồn tác giả không chỉ mang nhiều cảm xúc hỗn độn còn mang nặng nhiều tâm , khiến con người cảm giác sức nặng khó tả trên đôi vai mình. Qua biện pháp so sánh, cảm xúc bên trong tác giả được hiện lên một cách ràng, cụ thể, câu văn trở nên gợi hình, gợi cảm. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đề 1. Từ đoạn trích “Nhật Đặng Thuỳ Trâm” ở trên, hãy nêu lên suy nghĩ của em về một lối sống đẹp trong bối cảnh hội hiện nay.  

Đề 2. Viết bài văn nêu lên điểm giống nhau khác nhau giữa bài “Văn tế nghĩa Cần Giuộc” (Nguyễn Đình Chiểu) bài thơ “Tây Tiến” (Quang Dũng). 

Xem đáp án » 11/04/2024 623

Câu 2:

Phân biệt truyện truyền truyện ngắn hiện đại qua các văn bản đã học trong sách Ngữ văn 12, tập một. 

Xem đáp án » 11/04/2024 155

Câu 3:

Phân biệt sự giống nhau khác nhau giữa trình bày/thuyết trình về một vấn đề với tranh luận một vấn đề 

Xem đáp án » 11/04/2024 145

Câu 4:

Đoạn trích trên sử dụng kết hợp những phương thức biểu đạt nào chính 

A. Biểu cảm miêu tả  

B. Thuyết minh nghị luận  

C. Tự sự biểu cảm  

D. Nghị luận miêu tả 

Xem đáp án » 11/04/2024 132

Câu 5:

thể rút ra triết nhân sinh từ đoạn trích nhật trên 

Xem đáp án » 11/04/2024 115

Câu 6:

Nhận xét về mối quan hệ giữa nội dung tiếng Việt với nội dung đọc hiểu viết ; phân tích tác dụng của các yếu tố ngữ âm, từ ngữ, các biện pháp tu từ, kiểu câu,…trong một văn bản đọc hiểu tự chọn 

Xem đáp án » 11/04/2024 88

Bình luận


Bình luận