Câu hỏi:

23/02/2020 273

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) bắt đầu từ lĩnh vực nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nào không phản ánh đúng vai trò của Việt nam trong ASEAN hiện nay?

Xem đáp án » 24/02/2020 6,121

Câu 2:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) đã xác định cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào?

Xem đáp án » 24/02/2020 1,237

Câu 3:

Cách xác định lực lượng cách mạng như trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (đầu năm 1930) có tác dụng

Xem đáp án » 24/02/2020 1,097

Câu 4:

Đẩy mạnh việc cướp ruộng đất để lập nên các đồn điền trồng lúa, cà phê,…là chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam trong lĩnh vực nào?

Xem đáp án » 23/02/2020 877

Câu 5:

Loại hình chiến lược chiến tranh mà Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1961 - 1965 là

Xem đáp án » 23/02/2020 748

Câu 6:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ tự cho mình có quyền lãnh đạo thế giới vì

Xem đáp án » 24/02/2020 722

Câu 7:

Khi quân Pháp vừa tiến công Việt Bắc trong thu - đông 1947, Đảng ta đã ra quyết định nào

Xem đáp án » 23/02/2020 498

Bình luận


Bình luận