Bộ đề TN luyện thi THPTQG 2019 KHXH - có đáp án cực hay (Lịch Sử)

  • 7393 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trước khi thực dân Pháp xâm lược vào giữa thế kỉ XIX, Việt Nam là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

M.Ganđi đã kêu gọi nhân dân Ấn Độ đấu tranh chống thực dân Anh bằng phương pháp nào trong những năm 1918 – 1922?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Phương pháp đấu tranh mà Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 – 1939 đề ra là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) bắt đầu từ lĩnh vực nào?

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận