Bộ đề TN luyện thi THPTQG 2019 KHXH - có đáp án cực hay (Lịch Sử)

  • 7606 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phong trào hay tổ chức nào dưới đây không phải do Phan Bội Châu khởi xướng?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Trật tự thế giới được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất còn được gọi là

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận