Bộ đề TN luyện thi THPTQG 2019 KHXH - có đáp án cực hay (Lịch Sử)

  • 7605 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Sự kiện mở đầu cho cuộc Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 ở Nga là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Từ năm 1897 đến năm 1914 là khoảng thời gian thc dân Pháp tiến hành

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Ý nào đúng để hoàn thiện đoạn dữ liệu sau:

"Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Bắc Á (trừ      ) đều bị chủ nghĩa thực dân nô dịch. Sau chiến tranh, khu vực này có sự biến đổi to lớn về………………….. ....................................... ..Đây là khu vực duy nhất ở châu Á có……………….của thế giới."

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Hội nghị Ianta (1945) diễn ra trong bối cảnh nào?

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận