Bộ đề TN luyện thi THPTQG 2019 KHXH - có đáp án cực hay (GDCD)

  • 6416 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phát triển kinh tế là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Nội dung nào dưới đây không nói về công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động có nghĩa là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Tự tiện bắt và giam giữ người trái pháp luật là hành vi xâm phạm

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Ai dưới đây có quyền ra lệnh bắt người khi có căn cứ cho rằng một người đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng?

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận