Bộ đề TN luyện thi THPTQG 2019 KHXH - có đáp án cực hay (GDCD)

  • 7480 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Sản xuất của cải vật chất là quá trình 

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Quyền bầu cử của công dân được quy định

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Một trong những nội dung của quyền được phát triển của công dân là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Người nào dưới đây không có quyền bầu cử? 

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận