Bộ đề TN luyện thi THPTQG 2019 KHXH - có đáp án cực hay (Địa Lí)

  • 7607 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Dạng địa hình chiếm diện tích lớn nhất trên lãnh thổ nước ta là 

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Ở nước ta, các đồng bằng hạ lưu sông được bồi tụ, mở mang nhanh chóng là hệ quả của

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Đường bờ biển nước ta dài 3260 km, chạy từ 

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Tỉ trọng của các nhóm tuổi trong cơ cấu dân số ở nước ta đang chuyển biến theo hướng

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Trong cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế, có tỉ trọng giảm nhưng vẫn luôn giữ vai trò chủ đạo là 

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận