Bộ đề TN luyện thi THPTQG 2019 KHXH - có đáp án cực hay (Địa Lí)

  • 7345 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Vùng núi Đông Bắc có vị trí

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Nguyên nhân gây ngập lụt ở đồng bằng sông Cửu Long là do

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Sự suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta không có biểu hiện nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Thời gian qua, mức gia tăng dân số ở nước ta giảm do

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Loại hình giao thông vận tải nào dưới đây ra đời muộn nhất nước ta?

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận