Câu hỏi:

24/02/2020 194

Khu vực nào được các cường quốc rất quan tâm trong việc phân chia phạm vi ảnh hưởng tại Hội nghị Ianta?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nào không phản ánh đúng vai trò của Việt nam trong ASEAN hiện nay?

Xem đáp án » 24/02/2020 6,111

Câu 2:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) đã xác định cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào?

Xem đáp án » 24/02/2020 1,234

Câu 3:

Cách xác định lực lượng cách mạng như trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (đầu năm 1930) có tác dụng

Xem đáp án » 24/02/2020 1,093

Câu 4:

Đẩy mạnh việc cướp ruộng đất để lập nên các đồn điền trồng lúa, cà phê,…là chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam trong lĩnh vực nào?

Xem đáp án » 23/02/2020 869

Câu 5:

Loại hình chiến lược chiến tranh mà Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1961 - 1965 là

Xem đáp án » 23/02/2020 747

Câu 6:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ tự cho mình có quyền lãnh đạo thế giới vì

Xem đáp án » 24/02/2020 721

Câu 7:

Khi quân Pháp vừa tiến công Việt Bắc trong thu - đông 1947, Đảng ta đã ra quyết định nào

Xem đáp án » 23/02/2020 497

Bình luận


Bình luận