Câu hỏi:

24/02/2020 245

Sắp xếp the các tác phẩm hoặc sự kiện liên quan đến hoạt động của Nguyễn Ái Quốc theo trình tự thời gian: 1. Đường Kách mệnh; 2. Bản án chế độ thực dân Pháp; 3. Bản Yêu sách của nhân dân An Nam; 4. Sáng lập Đảng Cộng sản Pháp

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nào không phản ánh đúng vai trò của Việt nam trong ASEAN hiện nay?

Xem đáp án » 24/02/2020 11,609

Câu 2:

Cách xác định lực lượng cách mạng như trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (đầu năm 1930) có tác dụng

Xem đáp án » 24/02/2020 3,297

Câu 3:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) đã xác định cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào?

Xem đáp án » 24/02/2020 1,688

Câu 4:

Đẩy mạnh việc cướp ruộng đất để lập nên các đồn điền trồng lúa, cà phê,…là chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam trong lĩnh vực nào?

Xem đáp án » 23/02/2020 1,239

Câu 5:

Loại hình chiến lược chiến tranh mà Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1961 - 1965 là

Xem đáp án » 23/02/2020 1,097

Câu 6:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ tự cho mình có quyền lãnh đạo thế giới vì

Xem đáp án » 24/02/2020 1,062

Câu 7:

Khi quân Pháp vừa tiến công Việt Bắc trong thu - đông 1947, Đảng ta đã ra quyết định nào

Xem đáp án » 23/02/2020 723

Bình luận


Bình luận