Câu hỏi:

24/07/2019 42,073

Trong một khu vườn có nhiều loài hóa, người ta quan sát thấy một cây đỗ quyên lớn phát triển tốt, lá màu xanh sẫm nhưng cây này chưa bao giờ ra hoa. Nhận đúng về cây này là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Cây đỗ quyên phát triển tốt, lá màu xanh sẫm nhưng cây chưa bao giờ ra hoa → Có thể cây này đã được bón thừa nitơ:

- Nitơ là một trong các nguyên tố khoáng dinh dưỡng thiết yếu trong cây, nó tham gia vào hình thành các đại phân tử hữu cơ quan trọng cấu thành nên tế bào và cơ quan như axit nuclêic, axit amin,…

- Khi trong môi trường dinh dưỡng thừa nitơ (do trong quá trình canh tác con người bổ sung nitơ từ phân bón quá nhiều), cây hấp thụ nhiều nitơ dẫn đến cây sinh trưởng nhanh, thân yếu, lá to,... kéo dài pha sinh trưởng mà kìm hãm pha sinh sản (cây chậm ra hoa).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự biểu hiện triệu chứng thiếu nitơ của cây là?

Xem đáp án » 24/07/2019 120,323

Câu 2:

Vai trò của nitơ trong cơ thể thực vật?

Xem đáp án » 24/07/2019 47,283

Câu 3:

Cho nhận định sau: Nitơ tham gia điều tiết các quá trình …(1)… và trạng thái …(2)… của tế bào. Do đó, nitơ ảnh hưởng đến mức độ hoạt động của …(3)…

(1), (2) và (3) lần lượt là?

Xem đáp án » 24/07/2019 44,566

Câu 4:

Quá trình khử nitrat là quá trình chuyển hóa?

Xem đáp án » 24/07/2019 30,030

Câu 5:

Quá trình khử nitrat diễn ra theo sơ đồ?

Xem đáp án » 24/07/2019 23,410

Câu 6:

Trong các nhận định sau :

(1)Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng NH4và NO3-.

(2) NH4+ở trong mô thực vật được đồng hóa theo 3 con đường: amin hóa, chuyển vị amin và hình thành amit.

(3) Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu, là thành phần không thể thay thế của nhiều hợp chất sinh học quan trọng.

(4) Trong cây, NO3- được khử thành NH4.

(5) Hình thành amit là con đường khử độc NH4dư thừa, đồng thời tạo nguồn dự trữ NH4+cho quá trình tổng hợp axit amin khi cần thiết.

Có bao nhiêu nhận định đúng về quá trình đồng hóa nitơ ở thực vật?

Xem đáp án » 24/07/2019 9,705

Bình luận


Bình luận