Câu hỏi:

25/07/2019 34,977

Sau đây là sơ đồ minh họa một số nguồn nitơ cung cấp cho cây

               Sau đây là sơ đồ minh họa một số nguồn nitơ cung cấp cho cây Chú thích từ (1) đến (4) (ảnh 1)

Chú thích từ (1) đến (4) lần lượt là :

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

- Quá trình cố định nitơ:

N2 → NH4+ → (1) là NH4+.

- Quá trình nitrat hóa:

NH4+ → NO3- → (2) là NO3-.

- Quá trình phản nitrat hóa:

NO3- → N2 → (3) là N2.

- Quá trình amôn hóa:

Chất hữu cơ → NH4+ → (4) là chất hữu cơ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch bón phân qua lá phải có nồng độ các ion khoáng?

Xem đáp án » 25/07/2019 82,196

Câu 2:

Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân là căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của?

Xem đáp án » 25/07/2019 79,699

Câu 3:

Trong các điều kiện sau:

(1) Có các lực khử mạnh.

(2) Được cung cấp ATP.

(3) Có sự tham gia của enzim nitrôgenaza.

(4) Thực hiện trong điều kiện hiếu khí.

Những điều kiện cần thiết để quá trình cố định nitơ trong khí quyển xảy ra là:

Xem đáp án » 25/07/2019 20,963

Câu 4:

Trong các trường hợp sau:

(1) Sự phóng điện trong các cơn giông đã ôxi hóa Nthành nitrat.

(2) Quá trình cố định nitơ bởi các nhóm vi khuẩn tự do và cộng sinh, cùng với quá trình phân giải các nguồn nitơ hữu cơ trong đất được thực hiện bởi các vi khuẩn đất.

(3) Nguồn nitơ do con người trả lại cho đất sau mỗi vụ thu hoạch bằng phân bón.

(4) Nguồn nitơ trong nham thạch do núi lửa phun.

Có bao nhiêu trường hợp không phải là nguồn cung cấp nitrat và amôn tự nhiên?

Xem đáp án » 25/07/2019 16,046

Bình luận


Bình luận