Câu hỏi:

26/07/2019 116,567

Ở động vật có ống tiêu hóa?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Giải thích:

Ở động vật có 2 hình thức tiêu hóa nội bào và ngoại bào nhưng ở động vật có ống tiêu hóa (Động vật có xương sống và nhiều loài động vật không xươg sống) thì thức ăn được tiêu hóa ngoại bào.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa thì thức ăn được tiêu hóa như thế nào?

Xem đáp án » 26/07/2019 104,644

Câu 2:

Ở động vật có túi tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa?

Xem đáp án » 26/07/2019 102,326

Câu 3:

Điều không đúng với sự tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hóa ở người là?

Xem đáp án » 26/07/2019 88,190

Câu 4:

Điều không đúng với ưu thế của ống tiêu hóa so với túi tiêu hóa là?

Xem đáp án » 26/07/2019 73,651

Câu 5:

Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn đi qua ống tiêu hóa được?

Xem đáp án » 26/07/2019 57,183

Câu 6:

Diều ở các động vật được hình thành từ bộ phận nào của ống tiêu hóa?

Xem đáp án » 26/07/2019 20,080

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900