Câu hỏi:

27/07/2019 49,788

 Vật phẩm nào dưới đây không phải là hàng hóa?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Một vật được coi là hàng hóa khi nó đáp ứng 3 điều kiện: sản phẩm của lao động, có công dụng nhất định, được đem ra trao đổi mua bán trên thị trường. Vì vậy, đáp án đúng là C. Không khí, bởi nó không đáp ứng đủ các điều kiện trên (không khí là tài nguyên thiên nhiên)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua đâu?

Xem đáp án » 27/07/2019 130,197

Câu 2:

An nhận được học bổng với số tiền 5 triệu đồng. An muốn thực hiện chức năng phương tiện cất trữ của tiền tệ thì An cần làm theo cách nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 52,494

Câu 3:

Giá trị của hàng hóa là

Xem đáp án » 27/07/2019 48,919

Câu 4:

Bác B nuôi được 20 con gà. Bác để ăn 3 con, cho con gái 2 con. Số còn lại bác mang bán. Hỏi trong 20 con gà của bác B thì có bao nhiêu con gà là hàng hóa?

Xem đáp án » 27/07/2019 43,492

Câu 5:

Tiền tệ xuất hiện là kết quả của quá trình

Xem đáp án » 27/07/2019 35,831

Câu 6:

Tiền thực hiện chức năng thước đo giá trị khi nào?

Xem đáp án » 27/07/2019 11,483

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »