Câu hỏi:

27/07/2019 11,469

Tiền thực hiện chức năng thước đo giá trị khi nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Lời giải: tiền thực hiện chức năng thước đo giá trị khi tiền được dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa.

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua đâu?

Xem đáp án » 27/07/2019 130,103

Câu 2:

An nhận được học bổng với số tiền 5 triệu đồng. An muốn thực hiện chức năng phương tiện cất trữ của tiền tệ thì An cần làm theo cách nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 52,430

Câu 3:

 Vật phẩm nào dưới đây không phải là hàng hóa?

Xem đáp án » 27/07/2019 49,776

Câu 4:

Giá trị của hàng hóa là

Xem đáp án » 27/07/2019 48,876

Câu 5:

Bác B nuôi được 20 con gà. Bác để ăn 3 con, cho con gái 2 con. Số còn lại bác mang bán. Hỏi trong 20 con gà của bác B thì có bao nhiêu con gà là hàng hóa?

Xem đáp án » 27/07/2019 43,460

Câu 6:

Tiền tệ xuất hiện là kết quả của quá trình

Xem đáp án » 27/07/2019 35,794

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »