Câu hỏi:

27/07/2019 43,456

Bác B nuôi được 20 con gà. Bác để ăn 3 con, cho con gái 2 con. Số còn lại bác mang bán. Hỏi trong 20 con gà của bác B thì có bao nhiêu con gà là hàng hóa?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Một sản phẩm trở thành hàng hóa khi nó đảm bảo 3 điều kiện: là sản phẩm của lao động, có công dụng nhất định và phải được đem ra trao đổi mua bán trên thị trường. Vậy trong trường hợp này, có 15 con gà được bác B mang bán là hàng hóa.

Đáp án đúng là C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua đâu?

Xem đáp án » 27/07/2019 130,068

Câu 2:

An nhận được học bổng với số tiền 5 triệu đồng. An muốn thực hiện chức năng phương tiện cất trữ của tiền tệ thì An cần làm theo cách nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 52,418

Câu 3:

 Vật phẩm nào dưới đây không phải là hàng hóa?

Xem đáp án » 27/07/2019 49,767

Câu 4:

Giá trị của hàng hóa là

Xem đáp án » 27/07/2019 48,848

Câu 5:

Tiền tệ xuất hiện là kết quả của quá trình

Xem đáp án » 27/07/2019 35,783

Câu 6:

Tiền thực hiện chức năng thước đo giá trị khi nào?

Xem đáp án » 27/07/2019 11,466

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »