Câu hỏi:

27/07/2019 52,356

An nhận được học bổng với số tiền 5 triệu đồng. An muốn thực hiện chức năng phương tiện cất trữ của tiền tệ thì An cần làm theo cách nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Lời giải: An nhận được học bổng với số tiền 5 triệu đồng. An muốn thực hiện chức năng phương tiện cất trữ của tiền tệ thì An cần mua vàng sau đó cất đi.

Bởi để làm phương tiện cất trữ thì tiền phải đủ giá trị, tức là tiền đúc bằng vàng, hay những của cải bằng vàng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua đâu?

Xem đáp án » 27/07/2019 129,968

Câu 2:

 Vật phẩm nào dưới đây không phải là hàng hóa?

Xem đáp án » 27/07/2019 49,749

Câu 3:

Giá trị của hàng hóa là

Xem đáp án » 27/07/2019 48,792

Câu 4:

Bác B nuôi được 20 con gà. Bác để ăn 3 con, cho con gái 2 con. Số còn lại bác mang bán. Hỏi trong 20 con gà của bác B thì có bao nhiêu con gà là hàng hóa?

Xem đáp án » 27/07/2019 43,431

Câu 5:

Tiền tệ xuất hiện là kết quả của quá trình

Xem đáp án » 27/07/2019 35,728

Câu 6:

Tiền thực hiện chức năng thước đo giá trị khi nào?

Xem đáp án » 27/07/2019 11,447

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »