Câu hỏi:

27/07/2019 74,653

Giá trị trao đổi là mối quan hệ về số lượng trao đổi giữa các hàng hóa có

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Lời giải: Giá trị trao đổi là mối quan hệ về số lượng trao đổi giữa các hàng hóa có giá trị sử dụng khác nhau.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai hàng hóa có thể trao đổi được với nhau vì

Xem đáp án » 27/07/2019 125,187

Câu 2:

Chức năng nào dưới đây của tiền tệ đòi hỏi tiền phải là tiền bằng vàng?

Xem đáp án » 27/07/2019 84,039

Câu 3:

Tiền được dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán. Khi đó tiền thực hiện chức năng nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 82,882

Câu 4:

Tiền thực hiện chức năng thước đo giá trị khi nào?

Xem đáp án » 27/07/2019 78,035

Câu 5:

Trong nền sản xuất hàng hóa, giá cả hàng hóa là

Xem đáp án » 27/07/2019 65,444

Câu 6:

Giá trị của hàng hóa được thực hiện khi

Xem đáp án » 27/07/2019 57,392

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »