Câu hỏi:

27/07/2019 125,277

Hai hàng hóa có thể trao đổi được với nhau vì

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Người ta trao đổi các hàng hóa với nhau theo tỉ lệ nhất định, về thực chất là trao đổi những lượng lao động hao phí ằng nhau ẩn chứa trong hàng hóa đó. Vì vậy, dáp án đúng là đáp án “C. chúng có giá trị bằng nhau.”

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chức năng nào dưới đây của tiền tệ đòi hỏi tiền phải là tiền bằng vàng?

Xem đáp án » 27/07/2019 84,058

Câu 2:

Tiền được dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán. Khi đó tiền thực hiện chức năng nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 82,958

Câu 3:

Tiền thực hiện chức năng thước đo giá trị khi nào?

Xem đáp án » 27/07/2019 78,089

Câu 4:

Giá trị trao đổi là mối quan hệ về số lượng trao đổi giữa các hàng hóa có

Xem đáp án » 27/07/2019 74,688

Câu 5:

Trong nền sản xuất hàng hóa, giá cả hàng hóa là

Xem đáp án » 27/07/2019 65,459

Câu 6:

Giá trị của hàng hóa được thực hiện khi

Xem đáp án » 27/07/2019 57,421

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »