Câu hỏi:

27/07/2019 89,389

Tiền được dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán. Khi đó tiền thực hiện chức năng nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Lời giải: Tiền được dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán. Khi đó tiền thực hiện chức năng phương tiện thanh toán.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai hàng hóa có thể trao đổi được với nhau vì

Xem đáp án » 27/07/2019 143,097

Câu 2:

Chức năng nào dưới đây của tiền tệ đòi hỏi tiền phải là tiền bằng vàng?

Xem đáp án » 27/07/2019 91,336

Câu 3:

Tiền thực hiện chức năng thước đo giá trị khi nào?

Xem đáp án » 27/07/2019 86,516

Câu 4:

Giá trị trao đổi là mối quan hệ về số lượng trao đổi giữa các hàng hóa có

Xem đáp án » 27/07/2019 79,626

Câu 5:

Trong nền sản xuất hàng hóa, giá cả hàng hóa là

Xem đáp án » 27/07/2019 69,945

Câu 6:

Giá trị của hàng hóa được thực hiện khi

Xem đáp án » 27/07/2019 62,042

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900