Câu hỏi:

27/07/2019 85,948

Chức năng nào dưới đây của tiền tệ đòi hỏi tiền phải là tiền bằng vàng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Để làm được chức năng phương tiện cất trữ thì tiền phải đủ giá trị, tức là tiền đúc bằng vàng hay những của cải bằng vàng -  Trang 21 SGK GDCD  lớp 11.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai hàng hóa có thể trao đổi được với nhau vì

Xem đáp án » 27/07/2019 128,262

Câu 2:

Tiền được dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán. Khi đó tiền thực hiện chức năng nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 84,329

Câu 3:

Tiền thực hiện chức năng thước đo giá trị khi nào?

Xem đáp án » 27/07/2019 79,689

Câu 4:

Giá trị trao đổi là mối quan hệ về số lượng trao đổi giữa các hàng hóa có

Xem đáp án » 27/07/2019 75,982

Câu 5:

Trong nền sản xuất hàng hóa, giá cả hàng hóa là

Xem đáp án » 27/07/2019 66,383

Câu 6:

Giá trị của hàng hóa được thực hiện khi

Xem đáp án » 27/07/2019 58,484

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »