Câu hỏi:

13/07/2024 2,202

Nếu đường thẳng chứa ba điểm A, B, C thì gọi tên đường thẳng đó như thế nào (h.18) ?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta lấy tên hai điểm một để gọi tên đường thẳng đó: đường thẳng AB; đường thẳng BA; đường thẳng BC; đường thẳng CB; đường thẳng AC; đường thẳng CA.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lấy bốn điểm M, N, P, Q trong đó có ba điểm M, N, P thẳng hàng và điểm Q nằm ngoài đường thẳng trên. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có bao nhiêu đường thẳng (phân biệt). Viết tên các đường thẳng đó.

Xem đáp án » 13/07/2024 7,411

Câu 2:

Lấy bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng? Đó là những đường thẳng nào?

Xem đáp án » 13/07/2024 4,019

Câu 3:

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau: Hai đường thẳng m và n cắt nhau tại A, đường thẳng p cắt n tại B và cắt m tại C.

Xem đáp án » 13/07/2024 2,830

Câu 4:

Tại sao không nói "Hai điểm thẳng hàng"?

Xem đáp án » 13/07/2024 2,136

Câu 5:

Quan sát hình 21 và cho biết những nhận xét sau đúng hay sai:

Giải bài 15 trang 109 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hình 21

Chỉ có một đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

Xem đáp án » 13/07/2024 1,872

Câu 6:

Vẽ hình 22 vào vở rồi tìm điểm Z trên đường thẳng d1 và điểm T trên đường thẳng d2 sao cho X, Z, T thẳng hàng và Y, Z, T thẳng hàng.

Giải bài 19 trang 109 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hình 22

Xem đáp án » 13/07/2024 1,438

Bình luận


Bình luận