Câu hỏi:

27/02/2020 1,072

Lấy bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng? Đó là những đường thẳng nào?

Trả lời:

Cứ qua hai điểm ta vẽ được một đường thẳng.

Do đó ta vẽ được các đường thẳng : AB, AC, AD, BC, BD, CD.

Có tất cả 6 đường thẳng.

Giải bài 17 trang 109 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

*Lưu ý: Đường thẳng BA chính là đường thẳng AB; đường thẳng CA chính là đường thẳng AC; … nên chỉ tính 1 lần.

Do đó nếu bạn nào liệt kê các đường thẳng : AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB, DC và kết luận có 12 đường thẳng là sai.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan sát hình 21 và cho biết những nhận xét sau đúng hay sai:

Giải bài 15 trang 109 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hình 21

Chỉ có một đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

Xem đáp án » 27/02/2020 1,246

Câu 2:

Lấy bốn điểm M, N, P, Q trong đó có ba điểm M, N, P thẳng hàng và điểm Q nằm ngoài đường thẳng trên. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có bao nhiêu đường thẳng (phân biệt). Viết tên các đường thẳng đó.

Xem đáp án » 27/02/2020 1,066

Câu 3:

Vẽ hình 22 vào vở rồi tìm điểm Z trên đường thẳng d1 và điểm T trên đường thẳng d2 sao cho X, Z, T thẳng hàng và Y, Z, T thẳng hàng.

Giải bài 19 trang 109 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hình 22

Xem đáp án » 27/02/2020 942

Câu 4:

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau: Hai đường thẳng m và n cắt nhau tại A, đường thẳng p cắt n tại B và cắt m tại C.

Xem đáp án » 27/02/2020 731

Câu 5:

Quan sát hình 21 và cho biết những nhận xét sau đúng hay sai: 

Giải bài 15 trang 109 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hình 21

Có nhiều đường "không thẳng" đi qua hai điểm A và B.

Xem đáp án » 27/02/2020 483

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »