Câu hỏi:

13/07/2024 3,269

Tính: 62 : 4 . 3 + 2 . 52

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có: 62 : 4 . 3 + 2 . 52 = 36 : 4 . 3 + 2 . 25

= 9 . 3 + 2 . 25

= 27 + 50

= 77

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm số tự nhiên x, biết: 96 – 3(x + 1) = 42

Xem đáp án » 13/07/2024 8,292

Câu 2:

Thực hiện phép tính: 12 : {390 : [500 – (125 + 35.7)]}

Xem đáp án » 13/07/2024 8,180

Câu 3:

Tìm số tự nhiên x, biết: 12x – 33 = 32.33

Xem đáp án » 13/07/2024 6,580

Câu 4:

Tìm số tự nhiên x, biết: 23 + 3x = 56 : 53

Xem đáp án » 13/07/2024 6,310

Câu 5:

 Thực hiện phép tính: 27.75 + 25.27 – 150

Xem đáp án » 13/07/2024 5,291

Câu 6:

Tìm số tự nhiên x, biết: (6x – 39) : 3 = 201

Xem đáp án » 13/07/2024 4,846

Câu 7:

Tìm số tự nhiên x, biết: 541 + (218 – x) = 735

Xem đáp án » 13/07/2024 4,691

Bình luận


Bình luận