Câu hỏi:

27/02/2020 598

Thực hiện các phép tính: 39.213 + 87.39

Trả lời:

39.213 + 87.39 = 8307 + 3393 = 11700

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đố: Điền vào chỗ trống của bài toán sau sao cho để giải bài toán đó, ta phải tính giá trị của biểu thức nêu trong bài 78.

An mua hai bút bi giá ... đồng một chiếc, mua ba quyển vở giá ... đồng một quyển, mua một quyển sách và một gói phong bì. Biết số tiền mua ba quyển sách bằng số tiền mua hai quyển vở, tổng số tiền phải trả là 12000 đồng. Tính giá một gói phong bì.

Xem đáp án » 27/02/2020 1,897

Câu 2:

Đố: Trang đố Nga dùng bốn chữ số 2 cùng với dấu phép tính và dấu ngoặc (nếu cần) viết dãy tính có kết quả lần lượt bằng 0, 1, 2, 3, 4.

Em hãy giúp Nga làm điều đó.

Xem đáp án » 27/02/2020 1,227

Câu 3:

Tìm số tự nhiên x, biết: 96 – 3(x + 1) = 42

Xem đáp án » 27/02/2020 1,162

Câu 4:

Thực hiện phép tính: 12 : {390 : [500 – (125 + 35.7)]}

Xem đáp án » 27/02/2020 1,055

Câu 5:

Tìm số tự nhiên x, biết: 541 + (218 – x) = 735

Xem đáp án » 27/02/2020 1,011

Câu 6:

Tìm số tự nhiên x, biết: 23 + 3x = 56 : 53

Xem đáp án » 27/02/2020 989

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »