Câu hỏi:

27/02/2020 384

Tính giá trị biểu thức:

12000 – (1500.2 + 1800.3 + 1800.2:3)

Trả lời:

12000 – (1500.2 + 1800.3 + 1800.2:3)

= 12 000 – (3000 + 5400 + 3600 : 3)

= 12000 – (3000 + 5400 + 1200)

= 12000 – 9600

2400

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đố: Điền vào chỗ trống của bài toán sau sao cho để giải bài toán đó, ta phải tính giá trị của biểu thức nêu trong bài 78.

An mua hai bút bi giá ... đồng một chiếc, mua ba quyển vở giá ... đồng một quyển, mua một quyển sách và một gói phong bì. Biết số tiền mua ba quyển sách bằng số tiền mua hai quyển vở, tổng số tiền phải trả là 12000 đồng. Tính giá một gói phong bì.

Xem đáp án » 27/02/2020 1,922

Câu 2:

Tìm số tự nhiên x, biết: 96 – 3(x + 1) = 42

Xem đáp án » 27/02/2020 1,267

Câu 3:

Đố: Trang đố Nga dùng bốn chữ số 2 cùng với dấu phép tính và dấu ngoặc (nếu cần) viết dãy tính có kết quả lần lượt bằng 0, 1, 2, 3, 4.

Em hãy giúp Nga làm điều đó.

Xem đáp án » 27/02/2020 1,240

Câu 4:

Thực hiện phép tính: 12 : {390 : [500 – (125 + 35.7)]}

Xem đáp án » 27/02/2020 1,112

Câu 5:

Tìm số tự nhiên x, biết: 541 + (218 – x) = 735

Xem đáp án » 27/02/2020 1,101

Câu 6:

Tìm số tự nhiên x, biết: 23 + 3x = 56 : 53

Xem đáp án » 27/02/2020 1,038

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »