Câu hỏi:

27/02/2020 884

Điền chữ số vào dấu * để: 

Giải bài 104 trang 42 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6 chia hết cho cả 2 ,3, 5, 9 ( trong một số có nhiều dấu * , các dấu * không nhất thiết thay bởi các chữ số giống nhau)

Trả lời:

Giải bài 104 trang 42 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6 chia hết cho 2 và 5 nên chữ số tận cùng phải bằng 0.

Do đó số cần tìm có dạng Giải bài 104 trang 42 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Giải bài 104 trang 42 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6 chia hết cho 3 và 9 chỉ khi (* + 8 + 1 + 0) ⋮ 9 (vì chia hết cho 9 thì chia hết cho 3) hay (* + 9) ⋮ 9.

Mà 0 < * < 10 nên * = 9.

Vậy số chia hết cho cả 2, 3, 5, 9 là 9810.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong phép nhân a.b = c gọi:

   m là số dư cua a khi cho 9, n là số dư của b khi chia cho 9,

   r là số dư của tích m.n khi chia cho 9, d là số dư của c khi chia cho 9.

Điền vào ô trống rồi so sánh r và d trong mỗi trường hợp sau:

 

a 78 64 72
b 47 59 21
c 3666 3776 1512
m 6    
n 2    
r 3    
d 3  

Xem đáp án » 28/02/2020 2,174

Câu 2:

Một số có tổng các chữ số chia cho 9 (cho 3) dư m thì số đó chia cho 9 (cho 3) cũng dư m.

Ví dụ: Số 1543 có tổng các chữ số bằng 1 + 5 + 4 + 3 = 13. Số 13 chia 9 dư 4 chia cho 3 dư 1. Do đó số 1543 chia cho 9 dư 4, chia cho 3 dư 1.

Tìm số dư khi chia mỗi số sau cho 9, cho 3: 1546; 1527; 2468; 1011.

Xem đáp án » 28/02/2020 1,972

Câu 3:

Điền chữ số vào dấu * để: Giải bài 104 trang 42 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6 chia hết cho cả 3 và 5

Xem đáp án » 27/02/2020 1,712

Câu 4:

Cho các số 3564; 4352; 6531; 6570; 1248

Viết tập hơp A các số chia hết cho 3 trong các số trên.

Xem đáp án » 27/02/2020 1,430

Câu 5:

Dùng ba trong bốn chữ số 4, 5, 3, 0 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số sao cho các số đó: 

Chia hết cho 3 và không chia hết cho 9

Xem đáp án » 28/02/2020 1,262

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »