Câu hỏi:

28/02/2020 7,112

Tìm các ước của 1 và tìm một vài bội của 1

Câu hỏi trong đề:   Bài 13: Ước và bội !!

Trả lời:

- Ước của 1 là 1.

- Một vài bội của 1 là 1; 10; 22; 567;...(Mọi số tự nhiên đều là bội của 1 vì chúng đều chia hết cho 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm các ước của 4, của 6, của 9, của 13 và của 1.

Xem đáp án » 28/02/2020 15,123

Câu 2:

Tìm các số tự nhiên x sao cho: 

x ∈ B(12) và 20 ≤ x ≤ 50

Xem đáp án » 28/02/2020 2,565

Câu 3:

Viết các phần tử của tập hợp Ư(12).

Xem đáp án » 28/02/2020 2,039

Câu 4:

Tìm các số tự nhiên x sao cho:

x ⋮ 15 và 0 < x ≤ 40

Xem đáp án » 28/02/2020 1,068

Câu 5:

Có 36 học sinh vui chơi. Các bạn đó muốn chia đều 36 người vào các nhóm. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được? Hãy điền vào ô trống trong trường hợp chia đươc.

 

Cách chia Số nhóm Số người ở mỗi nhóm
Thứ nhất 4  
Thứ hai   6
Thứ ba 8  
Thứ tư 12

Xem đáp án » 28/02/2020 888

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »