Câu hỏi:

28/02/2020 3,756

Thay chữ số vào dấu * để được hợp số: Giải bài 119 trang 47 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6Giải bài 119 trang 47 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tra bảng các số nguyên tố ta có 11, 13, 17, 19, 31, 37 là các số nguyên tố.

– Các hợp số có dạng Giải bài 119 trang 47 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6 là 10 ; 12 ; 14 ; 15 ; 16 ; 18.

– Các hợp số có dạng Giải bài 119 trang 47 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6 là: 30; 32; 33 ; 34 ; 35 ; 36 ; 38 ; 39.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các số sau là số nguyên tố hay hợp số?

312; 213; 435; 417; 3311; 67

Xem đáp án » 28/02/2020 5,032

Câu 2:

Máy bay có động cơ ra đời năm nào?

Máy bay có động cơ ra đời năm Giải bài 124 trang 48 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6, trong đó:

a là số có đúng một ước;

b là hợp số lẻ nhỏ nhất;

c không phải là số nguyên tố, không phải là hợp số và c khác 1;

d là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất.

Giải bài 124 trang 48 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

 

Xem đáp án » 28/02/2020 4,781

Câu 3:

Trong các số 7, 8, 9, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số ? Vì sao ?

Xem đáp án » 28/02/2020 3,854

Câu 4:

Dùng bảng nguyên tố ở cuối sách tìm các số nguyên tố trong các số sau:

117; 131; 313; 469; 647

Xem đáp án » 28/02/2020 2,726

Câu 5:

Điền dấu "X" vào ô thích hợp:

Câu Đúng Sai
a) Có hai số tự nhiên liên tiếp đều là số nguyên tố.    
b) Có ba số lẻ liên tiếp đều là số nguyên tố.    
c) Mọi số nguyên tố đều là số lẻ.    
d) Mọi số nguyên tố đều có chữ số tận cùng là một trong các chữ số 1, 3, 5, 7, 9.

Xem đáp án » 28/02/2020 2,410

Câu 6:

Gọi P là tập hơp các số nguyên tố. Điền kí hiệu ∈ , ∉ hoặc ⊂ vào ô trống cho đúng:

Giải bài 116 trang 47 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Xem đáp án » 28/02/2020 1,646

Bình luận


Bình luận