Câu hỏi:

30/07/2019 20,441

Liên hệ ngược xảy ra khi nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi hàm lượng glucozơ trong máu tăng, cơ chế điều hòa diễn ra theo trật tự?

Xem đáp án » 30/07/2019 52,364

Câu 2:

Bộ phận điều khiển trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là?

Xem đáp án » 30/07/2019 52,145

Câu 3:

Chức năng của bộ phận thực hiện cơ chế duy trì cân bằng nội môi là?

Xem đáp án » 30/07/2019 36,345

Câu 4:

Cân bằng nội môi là duy trì sự ổn định của môi trường trong?

Xem đáp án » 30/07/2019 28,981

Câu 5:

Trật tự đúng về cơ chế duy trì huyết áp là ?

Xem đáp án » 30/07/2019 27,770

Câu 6:

Trật tự đúng về cơ chế duy trì cân bằng nội môi là?

Xem đáp án » 30/07/2019 24,806

Câu 7:

Những chức năng nào dưới đây không phải của bộ phận tiếp nhận kích thích trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi?

(1) điều khiển hoạt động của các cơ quan bằng cách gửi đi các tín hiệu thần kinh hoặc hoocmôn

(2) làm tăng hay giảm hoạt động trong cơ thể để đưa môi trường trong về trạng thái cân bằng và ổn định

(3) tiếp nhận kích thích từ môi trường và hình thành xung thần kinh

(4) làm biến đổi điều kiện lý hóa của môi trường trong cơ thể

Phương án trả lời đúng là

Xem đáp án » 30/07/2019 24,288

Bình luận


Bình luận