Câu hỏi:

04/03/2020 9,912

Những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh có ý nghĩa như thế nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh:

    - Ông lên ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng).

    - Không dùng niên hiệu của Hoàng đế Trung Quốc, tự dặt niên hiệu là Thái Bình.

    - Đặt tên nước là Đại Cồ Việt.

    - Cử sứ thần sang giao hảo với nhà Tống.

    - Đúc tiền riêng để lưu thông trong nước.

    Những việc làm trên cho thấy Đinh Bộ Lĩnh đã nỗ lực củng cố, tăng cường vị thế độc lập và tự chủ của đất nước. Đinh Bộ Lĩnh đã tiến thêm một bước (so với Ngô Quyền) trong việc xây dựng chính quyền độc lập, tự chủ, khẳng định chủ quyền quốc gia dân tộc.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao các tướng lĩnh lại suy tôn Lê Hoàn lên ngôi vua?

Xem đáp án » 04/03/2020 9,983

Câu 2:

Nhà Đinh đã làm những gì để xây dựng đất nước?

Xem đáp án » 04/03/2020 7,824

Câu 3:

Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống.

Xem đáp án » 04/03/2020 5,671

Câu 4:

Việc nhà Đinh đặt tên nước và không dùng niên hiệu của hoàng đế Trung Quốc nói lên điều gì?

Xem đáp án » 04/03/2020 4,692

Câu 5:

Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy triều đình trung ương thời Tiền Lê.

Xem đáp án » 04/03/2020 3,571

Câu 6:

Hãy mô tả bộ máy chính quyền trung ương và địa phương thời Tiền Lê.

Xem đáp án » 04/03/2020 2,802

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK