Câu hỏi:

04/03/2020 9,984

Vì sao các tướng lĩnh lại suy tôn Lê Hoàn lên ngôi vua?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 - Sau khi Đinh Tiên Hoàng mất, vua kế vị còn nhỏ tuổi, Lê Hoàn được cử làm phụ chính, một số tướng lĩnh dấy binh chống lại, nhân cơ hội đó nhà Tống lăm le xâm lược nước ta.

    - Trước tình thế hiểm nghèo của đất nước cần có người chỉ huy cuộc kháng chiến chống Tống, Lê Hoàn đã được lòng người quy phục, quan lại đồng tình suy tôn ông lên làm vua để chỉ huy kháng chiến.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh có ý nghĩa như thế nào?

Xem đáp án » 04/03/2020 9,912

Câu 2:

Nhà Đinh đã làm những gì để xây dựng đất nước?

Xem đáp án » 04/03/2020 7,824

Câu 3:

Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống.

Xem đáp án » 04/03/2020 5,671

Câu 4:

Việc nhà Đinh đặt tên nước và không dùng niên hiệu của hoàng đế Trung Quốc nói lên điều gì?

Xem đáp án » 04/03/2020 4,692

Câu 5:

Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy triều đình trung ương thời Tiền Lê.

Xem đáp án » 04/03/2020 3,571

Câu 6:

Hãy mô tả bộ máy chính quyền trung ương và địa phương thời Tiền Lê.

Xem đáp án » 04/03/2020 2,802

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK