Câu hỏi:

04/03/2020 5,671

Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn có ý nghĩa lịch sử lớn lao: cuộc kháng chiến biểu hiện ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, đã đánh bại nguy cơ xâm lược của nước ngoài (nhà Tống), giữ vững nền độc lập, củng cố lòng tin vững chắc ở sức mạnh và tiền đồ của nước Đại Cồ Việt.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao các tướng lĩnh lại suy tôn Lê Hoàn lên ngôi vua?

Xem đáp án » 04/03/2020 9,983

Câu 2:

Những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh có ý nghĩa như thế nào?

Xem đáp án » 04/03/2020 9,911

Câu 3:

Nhà Đinh đã làm những gì để xây dựng đất nước?

Xem đáp án » 04/03/2020 7,824

Câu 4:

Việc nhà Đinh đặt tên nước và không dùng niên hiệu của hoàng đế Trung Quốc nói lên điều gì?

Xem đáp án » 04/03/2020 4,692

Câu 5:

Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy triều đình trung ương thời Tiền Lê.

Xem đáp án » 04/03/2020 3,571

Câu 6:

Hãy mô tả bộ máy chính quyền trung ương và địa phương thời Tiền Lê.

Xem đáp án » 04/03/2020 2,802

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK